Licht op Loosduinen


LOOSDUINEN – LAND VAN LICHT EN BEVLOGEN VERHALEN

Licht speelt een glansrol in Den Haag. Hier bedacht Christiaan Huygens zijn beroemde lichtgolftheorie. Hier ontstond de Haagse School; zilvergrijze zeegezichten, brede landschappen met hoge luchten en lage horizonten. Op het ruige Scheveningse duin schilderde Hendrik Willem Mesdag zijn wereldberoemde Panorama.

Maar het mooiste Haagse licht vind je in Kijkduin, nergens anders heeft het zo’n fascinerende resonantie. Hier krijgt het licht alle ruimte om zich voluit te manifesteren: in Kijkduin, Ockenburgh, Park Madestein – alom in Loosduinen.

Het is dan ook geen toeval dat de Amerikaanse kunstenaar James Turrell de Kijkduinse duinen koos voor zijn kunstwerk Hemels Gewelf, waarmee Den Haag haar tweede internationale Panorama verwierf.

'Hemels Gewelf', kunstenaar James Turrell, 1996

‘Hemels Gewelf’, kunstenaar James Turrell, 1996

Loosduinen heeft vele prachtige plekken en verhalen die deze website nader wil belichten. We beginnen met het theaterstuk dat vertelt over de 13de eeuwse legende rond gravin Margaretha van Henneberg. In 2017 is dit theaterstuk met vier muzikale voorstellingen uitgevoerd in de Abdijkerk van Loosduinen.

Op deze pagina vindt u ook de brochure Thuis in Loosduinen van de Haagse historicus Willem Post. De gids bevat een wandeling door de natuurgebieden van Loosduinen, met verwijzingen naar kunstwerken in de openbare ruimte en plekken met cultuurhistorische waarde. Het ‘Hemels Gewelf’, Buitenplaats Ockenburgh en het archeologisch erfgoed De Stenen Kamer krijgen aandacht, maar ook het dorpscentrum van Loosduinen, waar de wandeling eindigt bij de middeleeuwse Abdijkerk, het Loosduins Museum en de Korenmolen uit 1721.


Hof van Loosduinen
In het publieke domein zijn de molen, het museum en de Abdijkerk het enige restant van 800 jaar Loosduinse geschiedenis. Het besef groeit om dit waardevolle erfgoedgebied te koesteren als onvervangbaar gemeenschapsbezit. De Stuurgroep Ontwikkeling Erfgoedgebied Oud Loosduinen krijgt van de gemeente de ruimte om de mogelijkheden te onderzoeken tot het samenstellen van een ontmoet- en belevingsplan, te realiseren vanuit een duurzaam paviljoenrestaurant. Een t’huis als sfeervol trefpunt, waar je veilig kunt recreëren en ook wat leren.

De naam Hof van Loosduinen refereert aan het verstilde groen van het huidige stadsparkje langs de Margaretha van Hennebergweg en aan de grafelijke familie van het 13de eeuwse Huis van Holland die 800 jaar geleden dit gebied in bezit had. Graaf Floris IV en zijn vrouw gravin Machteld van Holland stichtten er een klooster voor adellijke nonnen. De huidige Abdijkerk is daar het restant van en mag de titel dragen als zijnde het oudste gebouw van de stad Den Haag. Floris IV, zijn zoon Rooms-Koning Willem II en kleinzoon Floris V namen het initiatief tot de stichting van het (latere) Binnenhof.Hyacintenbos en Stinzenpad
In 2016 zijn 112.000 stinzenbollen in Park Madestein uitgezet. Rond de 13de eeuwse Stenen Kamer is de crocus geplant en langs het wandelpad richting Monsterseweg een mengsel van scilla siberica, daslook, aronskelken, helm- en kievitsbloemen, een mix van tulpen en hyacinten en de iets later bloeiende violetblauwe indianenbloem. De bloeitijd loopt van februari tot en met mei. Het Stinzenpad in Park Madestein vormt een recreatieve aanvulling op het Hyacintenbos van Landgoed Ockenburgh en maakt deel uit van het wandelroutenetwerk ‘Van Zee tot Zweth’.

De naam ‘stinzenplant’ komt van het Friese woord ‘stins’ – ‘stenen huis’. Rondom de stins of state van weleer werden deze van oorsprong uitheemse bol-, knol- en wortelstokgewassen geplant. In de loop der eeuwen zijn ze uitgezaaid en verhoogden daarmee voor menig landgoed de ecologische en cultuur-historische waarde.
– 

Wij wensen u veel lees- en wandelplezier.