onderdelen schoolproject


DE GEBOORTE VAN DEN HAAG en HET WONDER VAN LOOSDUINEN

Dagdeel 1  –  Kennismaking met het verhaal van Loosduinen en Den Haag

De leerlingen maken in de klas d.m.v. een filmpje en een opdracht kennis met de ontstaansgeschiedenis van Den Haag en de Legende van Loosduinen. 

• Filmpje: filmpje waarin presentator vertelt over de geschiedenis en in gesprek gaat met Floris V en  Margaretha.
• Projectboek: klas maakt kennis met personages door stamboom in projectboek. Leerlingen kiezen een creatieve opdracht waarmee ze zich inleven in een personage (bijv.: schrijven van een rap/liedje, tekenen van een portret).


Dagdeel 2  –  Ervaren van Loosduinse geschiedenis en de legende van Margaretha

De leerlingen ervaren d.m.v. een filmpje en een bezoek aan het Loosduins Museum en de Abdijkerk de geschiedenis en de Legende van Loosduinen.

• Filmpje: introductie over bezoek Loosduins Museum en de Abdijkerk.
• Rondleiding in het Loosduins Museum en in de Abdijkerk.

• Projectboek: door een kaart in het projectboek oriënteren de leerlingen zich op de historische plek: waar stond het klooster vroeger? En waar staat onze school op de oude kaart? Verder gaan ze op zoek naar de doopbekkens van Margaretha’s 365 kinderen.


Dagdeel 3  –  Ervaren van Haagse geschiedenis op het Binnenhof

De leerlingen ervaren d.m.v. een filmpje en een bezoek aan het Binnenhof de geschiedenis van Den Haag.

• Filmpje: introductie over het bezoek aan het Binnenhof.
• Historische rondleiding bij het Binnenhof met uitleg over historie en functie van de gebouwen.
• Projectboek: na de rondleiding gaan de leerlingen op zoek naar het standbeeld van Jantje en andere historische figuren die zich rond het Binnenhof verzameld hebben.


Dagdeel 4  –  Afsluiting d.m.v. quiz

De leerlingen sluiten het project in de klas af d.m.v. een filmpje en een interactieve quiz.

• Filmpje: Floris V en Margaretha stellen vragen met meerkeuze antwoorden. De leerlingen beantwoorden de vragen d.m.v. ‘Ren je rot’.
• Projectboek: de leerlingen blikken terug op het project en beantwoorden de vier vragen in het projectboekje.

• ⇒  zie hier de verschillende materialen van het schoolproject