Theater


Je zou toch als vrouw de geschiedenis in gaan met het verhaal dat je in 1276 zowaar 365 kinderen hebt gebaard. Terwijl je familie te boek staat als de gedenkwaardige stichters van de Grafelijke Zalen van het Binnenhof! Feit is wel dat gravin Margaretha van Henneberg ‘gewoon’ in haar kraambed stierf en dat de drie bouwheren buiten op het veld vermoord werden. Een roerige periode uit het 13de eeuwse Huis van Holland, gevolgd door de bekendheid van de Loosduinse Abdijkerk als Europees bedevaartsoord voor onvruchtbare vrouwen.


HET WONDER VAN MARGARETHA
De Legende van Loosduinen is een volksverhaal waarover nog eeuwen daarna is geschreven door schrijvers van naam, zoals onder meer Erasmus en Constantijn Huygens:

Margaretha van Henneberg werd bezocht door een bedelares die om eten vroeg voor haar tweeling. Vervolgens beschuldigde de gravin haar ervan dat zij onkuisheid had begaan omdat een vrouw geen twee kinderen van één man tegelijk kon krijgen. De bedelares ontstak in woede, vervloekte de gravin en wenste dat zij net zoveel kinderen zou krijgen als er dagen in het jaar zijn. En jawel: op Goede Vrijdag 1276 beviel Margaretha van 365 kinderen. Alle jongetjes kregen de naam ‘Jan’ en alle meisjes de naam ‘Elisabeth’. Moeder en kinderen stierven op dezelfde dag en werden in de Abdijkerk begraven, waar de twee koperen doopbekkens nog altijd te zien zijn.

DE ZORG VAN MOEDER MACHTELD
Na het vroege overlijden in 1234 van haar man Floris IV, leefde gravin Machteld van Holland voornamelijk op het hof in ‘s-Gravenzande, waar zij onder meer een parochiekerk, een gasthuis en een begijnhof stichtte. Met gulle giften steunde zij religieuze instellingen, bedelorden en hulpbehoevenden. Daarnaast had zij zorg om haar kinderen Willem II, Floris de Voogd, Aleid van Avesnes en Margaretha van Henneberg. Toen zoon Willem op 12 jarige leeftijd bevoegd was om zijn vader Floris IV op te volgen als graaf Willem II, werd hij onder meer vergezeld door moeder Machteld die aanvankelijk zijn oorkonden bezegelde.   


DE GEBOORTE VAN DEN HAAG
In de tijd van de vermeende bevalling van gravin Margaretha werd ook het Binnenhof gesticht. Als vermoedelijke bouwheren van de Grafelijke Zalen stonden Machtelds  echtgenoot Floris IV en zoon Willem II aan de wieg van Den Haag als hofstad en regeringscentrum. In de periode 1290-1295 voltooide haar kleinzoon Floris V de ‘Grote Zaal’, zoals de Ridderzaal eerder genoemd werd.

LEVENDE LEGENDE
In de Abdijkerk van Loosduinen huizen vele verhalen, maar het meest legendarisch is de legende rond gravin Margaretha. Volgens het verhaal zijn de 365 kinderen in deze kerk gedoopt en naar de annalen werden Margaretha en haar moeder Machteld hier begraven. Een grafsteen van Machteld is te bezichtigen in de huidige Abdijkerk. Margaretha en haar ouders, graaf Floris IV en gravin Machteld, zullen altijd aan de Abdijkerk verbonden blijven.

⇒ ⇒ Achtergrondinformatie van het 13de eeuwse Huis van Holland

Willem I en Floris IV, ca 1490
    Willem II en Floris V, stadhuis Haarlem

 

———————–